Handlehjelp og vilkår

Alle priser er oppgitt inkl. Mva. 

Forhandler: JA Skilter Tønsberg AS, Andebuveien 74, 3170 Sem, orgnr NO 941 988 598 MVA
Forbruker: Kunde som handler hos forhandler

Følgende betingelser gjelder for produkter og tjenster levert av forhandler til forbruker.

1. Generellt

Forbruker må være fylt 18 år for å handle med kort/kreditt i denne nettbutikken.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Som skriftlighet regnes e-post, SMS, brev, telefax etc.

2. Prosessbeskrivelse
Forbrukerens ordre er bindende når den er registrert i forhandlerens datasystem.
Når forhandler mottar forbrukerens ordre vil forhandler raskest mulig sende ordrebekreftelse per epost.Forbruker forpliktes å raskest mulig lese gjennom denne for å kontrollere at den er korrekt. Eventuelle klager/endringer må forespørres raskest mulig, før bestilte produkter er satt til produksjon.

3. Produktinformasjon og andre opplysninger i nettbutikk
Forhandler tar forbehold om skrivefeil i nettbutikken.
Ved vesentlige skrivefeil kan forbruker, uten forpliktelser, heve deler av eller hele ordren.
Dersom produkter forbruker har bestilt ikke kan leveres innen 30 dager, forbeholder forhandler seg retten til å kansellere deler av eller hele ordren. Forbruker vil, til enhver tid, bli informert om slike endringer. Ved slike endringer vil forbruker få mulighet til å kansellere/endre ordren.
Ordre med spesialbestilte produkter kan ikke heves.

4. Priser
Alle priser, inkludert eventuelle avgifter og skatter fremkommer i detaljert handlekurv.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra forhandlers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan forhandler ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Betaling
Forhandler godtar følgende betalingsmidler: bank-/kredittkort til private personer og faktura til bedrifter, organisasjoner og boligsameier.
Ved bruk av bank-/kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.
Faktura utstedes kun til bedrifter, organisasjoner og boligsameier. Det kan etter vurdering fra vår side holdes tilbake ordre grunnet lav kreditt rating eller ikke betalte varer fra tidligere.
Ved manglende betaling vil kravet (inkludert renter, gebyrer og andre eventuelle påløpte kostnader) oversendes inkasso.

6. Levering og forsinkelse
Produkter som vi ikke produserer selv og har på lager vil bli sendt 2-7 dager etter bekreftet bestillingen, produkter vi ikke har på lager vil bli sendt så fort vi har fått produktene fra leverandør. Produkter Bokstavfabrikken AS produserer selv td skilt, dekor, print osv har normalt 1 ukes leverings tid. Hvis annet gjelder vil dette bli opplyst om.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Uavhentet leveringer
Varer som ikke blir avhentet på definert sted innen rimelig tid vil bli belastet med NOK 130,- + frakt tur/retur av gjeldende ordre. Varer som skal hentes hos forhandler må hentes inn 7 dager fra leveringsbekreftelse er sendt per epost.
Forsendelser via Posten blir kun varslet enten via SMS eller epost til mottaker.

8. Undersøkelse av produktene
Forbruker forplikter seg, ved mottak av produktene, til å kontrollere at leveranse er i samsvar med ordrebekreftelse. Ved feil eller skader forplikter forbruker seg til å kontakte forhandler snarest, senest innen 3 arbeidsdager etter produktene er mottatt.

9. Feil/mangler på produkter (garanti/reklamasjon)
Kun dersom forbruker er en privatperson: Alle produkter solgt av forhandler dekkes av forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfrist er to år etter at forbruker overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

10. Gjelder kun privatpersoner: Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet

Angreretten fra faller

* Når produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde og dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kundens side.

 * Når samlet kjøpesum inkludert frakt og tilleggskostnader er under 300,-

 * Produkter hvor selve leveringen medfører at varen ikke kan tilbakeleveres i "nye/ubrukt" stand, med dette menes dekor som er spesial designet til kunde. Dette vil kunne være båtnavn, dørskilt, postkasseskilt, bildekor o.l.


11. Personopplysninger 
Forhandler forplikter seg til ikke å utgi personopplysninger til tredjepart uten forbrukers skriftlige samtykke.Forhandler forbeholder seg retten til å sende forbruker informasjon om tilbud etc. såfremt forbruker ikke informerer forhandler om at dette ikke ønskes.
Forbrukers personopplysninger blir bare utlevert til tredjepart hvis forbruker samtykker. Forbrukerspersonoppplysninger vil bli utlevert til tredjepart dersom dette kreves for å gjennomføre salget, f.eks i lovbestemte tilfeller.

12. Salgspant
Forhandler har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Forbehold
Bilder brukt på sidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
Det tas forbehold om trykkfeil og prisjusteringer.

14. Gjelder kun bedriftskunder: Avbestilling/endring
Avbestilling/endring av varer som er gått til produksjon vil bli fakturert i sin helhet.
Kredittfakturaer pålydende beløp mindre enn kr 500,- eks. mva og porto etc belastes med kredittgebyr på kr 35,- eks. mva.

16. Gjelder kun bedriftskunder: Betaling
Kredittfakturaer pålydende beløp mindre enn kr 500,- eks. mva og porto etc belastes med kredittgebyr på kr 35,- eks. mva.

17. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan forbruker bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av forbrukerens bosted, i Norge. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i forbrukeres verneting.