Vilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet.

 

Forhandler: JA Skilter AS, Andebuveien 74, 3170 Sem, orgnr NO 941 988 598 MVA

Tlf. 33 200 600, Info@jaskilter.no

 

Forbruker: Kunde som handler hos forhandler

Følgende betingelser gjelder for produkter og tjenster levert av forhandler til forbruker.

 

1. Generellt
Forbruker må være fylt 18 år for å handle med kort/kreditt i denne nettbutikken.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Som skriftlighet regnes e-post, SMS, brev, telefax etc.

2. Prosessbeskrivelse
Forbrukerens ordre er bindende når den er registrert i forhandlerens datasystem.
Når forhandler mottar forbrukerens ordre vil forhandler raskest mulig sende ordrebekreftelse per epost.Forbruker forpliktes å raskest mulig lese gjennom denne for å kontrollere at den er korrekt. Eventuelle klager/endringer må forespørres raskest mulig, før bestilte produkter er satt til produksjon.

3. Produktinformasjon og andre opplysninger i nettbutikk
Forhandler tar forbehold om skrivefeil i nettbutikken.
Ved vesentlige skrivefeil kan forbruker, uten forpliktelser, heve deler av eller hele ordren.
Dersom produkter forbruker har bestilt ikke kan leveres innen 30 dager, forbeholder forhandler seg retten til å kansellere deler av eller hele ordren. Forbruker vil, til enhver tid, bli informert om slike endringer. Ved slike endringer vil forbruker få mulighet til å kansellere/endre ordren.
Ordre med spesialbestilte produkter kan ikke heves.

4. Priser
Alle priser, inkludert eventuelle avgifter og skatter fremkommer i detaljert handlekurv.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra forhandlers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan forhandler ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Betaling
Forhandler godtar følgende betalingsmidler: bank-/kredittkort og faktura til private personer.

Ved bruk av bank-/kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.

Dibs håndterer kortopplysning etter til en hver tid gjeldende regler.

For faktura via Dibs se egne vilkår i bunnen.

Bedrifter, organisasjoner og boligsameier henvises til bestilling pr. mail/telefon. 
Ved manglende betaling vil kravet (inkludert renter, gebyrer og andre eventuelle påløpte kostnader) oversendes inkasso.

6. Levering og forsinkelse
Produkter som vi ikke produserer selv og har på lager vil bli sendt 2-7 dager etter bekreftet bestillingen, produkter vi ikke har på lager vil bli sendt så fort vi har fått produktene fra leverandør. Produkter JA Skilter AS produserer selv har normalt 1 ukes leverings tid. Hvis annet gjelder vil dette bli opplyst om.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Uavhentet leveringer
Varer som ikke blir avhentet på definert sted innen rimelig tid vil bli belastet med NOK 130,- + frakt tur/retur av gjeldende ordre. Varer som skal hentes hos forhandler må hentes inn 7 dager fra leveringsbekreftelse er sendt per epost.
Forsendelser via Posten blir kun varslet enten via SMS eller epost til mottaker.

8. Undersøkelse av produktene
Forbruker forplikter seg, ved mottak av produktene, til å kontrollere at leveranse er i samsvar med ordrebekreftelse. Ved feil eller skader forplikter forbruker seg til å kontakte forhandler snarest, senest innen 3 arbeidsdager etter produktene er mottatt.

9. Feil/mangler på produkter (garanti/reklamasjon)
Alle produkter solgt av forhandler dekkes av forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfrist er to år etter at forbruker overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

10. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet

Angreretten fra faller

* Når produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde og dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kundens side.

 * Når samlet kjøpesum inkludert frakt og tilleggskostnader er under 300,-

 * Produkter hvor selve leveringen medfører at varen ikke kan tilbakeleveres i "nye/ubrukt" stand, med dette menes dekor som er spesial designet til kunde. Dette vil kunne være båtnavn, dørskilt, postkasseskilt, bildekor o.l.


11. Personopplysninger 
Forhandler forplikter seg til ikke å utgi personopplysninger til tredjepart uten forbrukers skriftlige samtykke.Forhandler forbeholder seg retten til å sende forbruker informasjon om tilbud etc. såfremt forbruker ikke informerer forhandler om at dette ikke ønskes.
Forbrukers personopplysninger blir bare utlevert til tredjepart hvis forbruker samtykker. Forbrukerspersonoppplysninger vil bli utlevert til tredjepart dersom dette kreves for å gjennomføre salget, f.eks i lovbestemte tilfeller.

12. Salgspant
Forhandler har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Forbehold
Bilder brukt på sidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
Det tas forbehold om trykkfeil og prisjusteringer.

14. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan forbruker bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av forbrukerens bosted, i Norge. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i forbrukeres verneting.


DIBS Faktura

En enkel, sikker og fleksibel betalingsmetode.

· Motta dine varer før du betaler

· 14 dagers betalingsfrist

· Del opp betalingen som det passer deg

· Enkelt og sikkert

Vilkår

Når du velger å betale med DIBS Faktura så vil fakturaen sendes sammen med din bestilling eller via e-post. Betalingsfristen er 14 dager og et fakturagebyr tilkommer. Ved forsinket betaling vil det bli sendt en purring og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Fakturaen betaler du til arvato Finance AS som er samarbeidspartneren til DIBS. arvato Finance AS gjennomfører som vanlig en kredittkontroll og for privatpersoner vil levering kun skje til den folkeregistrerte adresse. Kjøperen skal være fylt 18 år. Hvis du er firmakunde vil levering kun skje til den adressen firmaet er registrert. Firmaet skal også være registrert i det land hvor kjøpet foretas. Regler for dør- og fjernsalg gjelder ikke for kjøp i firmaregi.

Del opp betalingen

DIBS tilbyr delbetaling i samarbeid med arvato Finance AS. Du velger selv om du ønsker å betale et angitt  «minstebeløp å betale» på tilsendt månedsfaktura eller betale mer om du heller ønsker det. Du kan når som helst, uten ekstra kostnad, velge å avslutte din delbetaling ved å betale inn hele det resterende kredittbeløpet.

Fullstendige vilkår for delbetaling

1. Hva er Delbetaling?

Delbetaling gjør det mulig for deg å betale varen i ditt eget tempo. Innvilget Delbetaling kan benyttes til kjøp i nettbutikken.

2. Hva betyr «minste beløp å betale»?

· På mottatt månedsfaktura vil det alltid fremkomme ’’minstebeløp å betale’’ som vil være et begrenset beløp av benyttet kreditt. Du står til enhver tid fritt til å betale denne summen eller et høyere beløp.

3. Hvem kan få Delbetaling?

· Du må være 18 år, ha norsk personnummer og  en adresse i folkeregisteret. Adressen kan ikke være en postboksadresse.

· Mulighet for Delbetaling er betinget av en tilfredsstillende kredittsjekk. Kredittsjekken vil generere et gjenpartsbrev med dine kredittopplysninger.

· Dersom faktura eller Delbetaling misligholdes samtykker du i at kredittopplysningene overføres til Gothia AS.

4. Månedsbeløp og aktivering av Delbetaling

· For å få Delbetaling  må du betale aktiveringsbeløpet  som angitt på mottatt faktura. Når innbetalingen er  registrert   vil du få tilsendt avtale om kreditt som må signeres og returneres i vedlagt svarkonvolutt  innen fristen.  Når signert avtale er registrert vil Delbetalingen opprettes.

5. Betaling

· Gothia sender deg en faktura hver måned. På månedsfakturaen fremgår ”minste beløp å betale”. Du velger selv om du vil betale det angitte minimumsbeløpet, eller et høyere beløp.

· Delbetaling løper inntil kredittbeløpet er fullt nedbetalt. Du kan når som helst betale hele din restsaldo til arvato Finance uten at det påløper ytterligere kostnader.

6. Hva koster det?

· Kostnaden består av et etableringsgebyr og et månedlig administrasjonsgebyr. Etableringskostnaden er en engangsutgift som du betaler når din Delbetaling blir opprettet.

· I tillegg til dette betaler du en årlig rente på (p.t.) 19,50 % av kredittbeløpet. Renten kapitaliseres hver måned.

· Representativt eksempel på hva som blir effektiv rente pr. år:

· Kredittbeløpet er kr. 20 000,-. og betaling skjer hver måned i 12 måneder med en månedsavgift på kr. 25,- og etableringsgebyr på kr. 95,-.

· Effektiv rente vil være 25,63 % pr. år.

· Den samlede kredittkostnaden vil være kr. 2 570,-.  Samlet kredittbeløp vil være kr. 22 570,-.

7. Betalingsfrie måneder

· Du har mulighet til å benytte to betalingsfrie måneder i året. Dersom du ønsker dette kontakt kundeservice pr. email til kundeservice@arvato.com eller pr. telefon til 22 87 89 70.

8. Uteblitt betaling

· Ved uteblitt betaling vil hele kravet bringes til forfall, og din Delbetaling vil bli avviklet.

9. Informasjon

· Ønsker du at arvato Finance skal sende deg informasjon om kundeforholdet etc. via email må du krysse av for det i kredittavtalen. I motsatt fall vil dette bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

· Besøk www.dibsfaktura.no for mer informasjon om DIBS Faktura.

· Du er selvfølgelig velkommen til å ringe til oss hvis du har noen spørsmål. Vårt telefonnummer er 21 55 44 33.