Små trykksaker

Trenger du eller ditt firma flyers, timekort, små brosjyrer eller lignende leveres vi dette til en konkurransedykrig pris på alle forskjellige papirmaterialer. Det mest populære er silkpapir, som gir et strøkent blikk.

Konvolutter
Vi leverer digitaltrykte konvolutter til en veldig hyggelig pris.

Vi har:
E65 Mappe m/ vindu
E65 Mappe u/vindu
C5 Mappe m/vindu
C5 Mappe u/vindu
C4 Pose u/vindu