Parkeringsskilt

På felles uteområde kan det være behov for parkeringsskilt, enten single skilt for hver enkel parkeringsplass eller et større skilt for et felles område. På større skilt kan vi ev. sette opp en oversikt over parkeringsområdet. Skilt for privat parkering/forbudt skilt med undertekst for borttauing er også ofte aktuelt.