Bøyleskilt/Informasjonstavler

Bøyleskilt og informasjonstavler, gjerne med kart over området, er det mest brukte i denne kategorien.
Disse kan stå helt frittstående da de gjerne monteres med kraftige betongfundamenter ned i bakken.

Dette gir en god mulighet til å gi informajson over et større område, da gjerne ved innkjøringen.
Det er gjerne større industriparker, boligbyggelag etc. dette leveres til.

Til større byggeprosjekter leverer vi også "byggeskilt" med oversikt over de forskjellige leverandørene til byggeprosjektet.